Velkommen til Vejrup Vandværk

Vandværket er beliggende på Vejrup Storegade 9 i Vejrup.

Herfra udpumpes årligt ca. 130.000 m3 vand til 510 forbrugere.

Aktuelt lige nu:

Indkaldes til generalforsamling torsdag d. 22. februar 2024 kl. 19.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

    Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

 

 

 

Spild

Ledningsbrud

Opdager du ledningsbrud, kontakt da:

Hans Johnsen på tlf.: 4015 9815.

Vandv Bestyrelse Lille

Bestyrelsen

Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer,

der er valgt på generalforsamlingen. 

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned

i Vejrup Endrup Fritidscenter.